Motto:
     Dorim prea mult sa stim de dragul de a sti si nu pentru a deveni altfel. Daca toate cartile noastre nu ne invata sa ne iubim aproapele, atunci cu ce invatatura temeinica ne alegem de pe urma lor ?

Documente utile

           Aceasta pagina contine o serie documente utile atat pentru cadrele didactice cat si pentru conducerile unitatilor de invatamant.
     Continutul acestei pagini se va actualiza periodic in functie de necesitati.

 

Admiterea in LICEU pentru anul scolar 2012 - 2013

     Admiterea in liceu pentru anul scolar 2012 - 2013 se va face conform prevederilor din ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatmantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012.
     Mai multe informatii privind admiterea in liceu si evaluarea nationala gasiti pe acest site la pagina "retea scolara". Veti gasi totodata si link-uri catre documentele corespunzatoare emise de ministerul de resort.


Evaluare nationala 2012

    Având în vedere ordinul MECTS nr.5219/29.08.2011, Evaluarea Nationala a elevilor clasei a VIII-a se va desfasura conform aceleiaşi metodologii pentru anul 2011, respectiv Metodologiei de organizare si desfăsurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, aprobată prin OMECTS. nr. 4801/31.08.2010.     Prin acelasi ordin de ministru a fost aprobat Calendarul de desfăsurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a.
Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2011-2012 sunt aceleaşi ca cele din anul şcolar precedent.
     In functie de rezultatele la evaluarea nationala si rezultatele la invatatura obtinute in gimnaziu precum si de optiunile elevilor pentru institutiile de invatamant liceal se va realiza admiterea in liceu.
     Pentru mai multe informatii privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale puteti accesa documentele mentionate anterior prin apasarea butoanelor de mai jos.

Metodologie ... »

Calendar ... »

Bacalaureat 2012

     Examenul de bacalaureat 2012 se va desfăşura în baza aceleiaşi metodologii ca cea pentru anul 2011, aprobata prin OMECTS nr. 4799/31.08.2010.
     A fost aprobat, ca Anexa la ordinul MECTS nr. 5218/29.08.2011, calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.
     Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.
     Fata de anul 2011 nu se inregistreaza schimbari majore in desfasurarea examenului de bacalaureat. Trebuie reţinut că devine obligatorie dotarea cu camere de supraveghere video funcţionale a sălilor de clasă din centrele de examen, în care se desfăşoară probele examenului de bacalaureat.
     Pentru mai multe informatii privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat puteti accesa documentele mentionate anterior prin apasarea butoanelor de mai jos.

Metodologie ... »

Calendar ... »     Pentru informatii privind lista disciplinelor de examen in functie de profilul liceului absolvit precum si programele pentru disciplinele de concurs, in forma arhivata, puteti accesa urmatoarele link-uri.

Lista disciplinelor »

Programe »

 

Definitivat si grade didactice:

     In cele ce urmeaza sunt precizate documentele necesare in vederea intocmirii dosarelor pentru definitivat si grade didactice.

DEFINITIVAT
Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea tip de inscriere, adresata conducerii inspectoratului scolar, in care candidatii vor nominaliza institutia de învatamant centru de perfectionare la care doresc sa sustină examenul;
b) fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea scolii, prevazuta în anexa 2 din metodologie;
c) copia legalizata a certificatului de nastere;
d) copia certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;
e) copia legalizata a diplomei de studii, insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma;
f) recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitatii de învatamant unde este incadrat;
g) dovada privind calificativele acordate in ultimii doi ani scolari;
h) document legalizat din care să rezulte ca sunt indeplinite conditiile prevăzute de art.68 din Legea învatamantului 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

GRADUL DIDACTIC II
Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea tip de inscriere, adresata conducerii inspectoratului scolar, in care candidatii vor nominaliza institutia de învatamant centru de perfectionare la care doresc sa sustină examenul;
b) fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea scolii, prevazuta în anexa 3 din metodologie;
c) copia legalizata a certificatului de nastere;
d) copia certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;
e) copia legalizata a diplomei de studii, insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma;
f) copia dupa certificatul de acordare a definitivarii in invatamant, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;
g) recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitatii de învatamant unde este incadrat;
h) dovada privind calificativele acordate in ultimii doi ani scolari;
i) dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare in ultimii patru ani scolari;
j) copia procesului verbal al inspectiei curente efectuate inainte de inscriere, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii.

GRADUL DIDACTIC I
Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea tip de inscriere, adresata conducerii inspectoratului scolar, in care candidatii vor nominaliza institutia de învatamant centru de perfectionare la care doresc sa sustină examenul;
b) fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea scolii, prevazuta în anexa 4 din metodologie;
c) copia legalizata a certificatului de nastere;
d) copia certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;
e) copia legalizata a diplomei de studii, insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma;
f) copia dupa certificatul de acordare a gradului didactic II in invatamant, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;
g) document din care sa rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale din ultimii doi ani scolari;
h) document din care să rezulte calificativele acordate la inspectiile scolare in ultimii doi ani scolari; j) recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitatii de învatamant unde este incadrat;
k) memoriul de activitate profesionala, avizat de conducătorul unitatii scolare in care candidatul este incadrat

     Dosarele (din carton cu sina) se vor intocmi in dublu exemplar. Un exemplar va contine documentele conform cerintelor anterioare iar celalalt dosar va contine copii simple ale acelorasi documente certificate de directorul unitatii "conform cu originalul". Pe coperta dosarului se va mentiona: numele si prenumele, disciplina pentru care se sustine gradul didactic/definitivatul, centrul de perfectionare pentru care se opteaza.
     Dosarele se depun la scoala. Conducatorul unitatii va centraliza dosarele si le va inainta la ISJ Gorj insotite de un tabel centralizator.
     In cadrul rubricii urmatoare puteti gasi modelele de cereri si fise pentru inscriere la care s-a facut referire anterior.

Documente de lucru ...

 

 

Legaturi utile:

www.edu.ro - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

http://titularizare.edu.ro/2010/ - Titularizare 2010

http://www.prefecturagorj.ro/ - Institutia Prefectului - Judetul Gorj

http://www.cjgorj.ro/ - Consiliul Judetean Gorj

http://www.anpcdefp.ro/ - Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

http://www.llp-ro.ro/ - Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale - Programul de invatare de-a lungul intregii vieti


DE RETINUT!

     A fost publicata in Monitorul Oficial, din data de 10.01.2011, noua legislatie din invatamant. Este vorba de Legea nr.1/2011, Legea Educatiei Nationale .
     Prevederile acestei legi se vor aplica treptat odata cu elaborarea actelor subsecvente acestei legi. Pentru detalii puteti studia legea urmand link-ul ce se gaseste pe aceasta pagina.

 

Pagina internet a MECTS:

www.edu.ro »

 

Legislatie Scolara:

A fost publicata in Monitorul Oficial noua legislatie din invatamant.
Este vorba de Legea nr.1/2011, Legea Educatiei Nationale.
Aceasta lege se va aplica treptat odata cu elaborarea metodologiilor cu privire la diverse prevederi ale legii.
- Legea Educatiei Nationale

- Legea 84/1995 - Legea invatamantului
- Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar


Documente cu caracter public!

     Urmând link-ul de mai jos puteţi accesa lista documentelor cu caracter public din cadrul ISJ Gorj.
Lista documentelor cu caracter public din cadrul ISJ Gorj

Structura anului scolar 2011 - 2012

     Anul scolar 2011—2012 incepe la data de 1 septembrie 2011, se incheie la data de 31 august 2012 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
Semestrul I
Cursuri — luni, 12 septembrie 2011 — vineri, 23 decembrie 2011.
În perioada 22—30 octombrie 2011, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţă de iarnă — sambata, 24 decembrie 2011 — duminica, 15 ianuarie 2012
Semestrul al II-lea
Cursuri - luni, 16 ianuarie 2012 — vineri, 6 aprilie 2012
Vacanţă de primăvară — sambata, 7 aprilie 2012 — duminica, 22 aprilie 2012
Cursuri — luni, 23 aprilie 2012 — vineri, 22 iunie 2012
Vacanţa de vară — sambata, 23 iunie 2012 — duminica, 9 septembrie 2012

In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri:
- joi, 1 decembrie 2011 — Ziua Nationala a Romaniei;
- marti, 1 mai 2012 — Ziua Muncii;
- luni, 4 iunie 2012 — a doua zi de Rusalii.

Teze:
     Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2011.
     Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2010-2011 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2012.